آموزشی

1374662601681E
امور آموزشی
تلفن
دکتر امیرحسین هاشمیان معاون آموزشی ۴۴۸۶۸۵۴۰-۶۰ - داخلی ۴۰۰۳۵

اصغر نجفی

رئیس آموزش

۴۴۸۶۸۵۴۰-۶۰- داخلی ۴۰۰۲۷

فرزام ابراهیم زاده

کارشناس مسئول امور آموزشی

۴۴۸۶۸۵۴۰-۶۰ - داخلی ۴۰۰۳۳
سمیه رسولی‌نژاد کارشناس امور آموزشی ۴۴۸۶۸۵۴۰-۶۰ - داخلی ۴۰۰۳۳

رسول اسحاق

کارشناس رشته مهندسی مکانیک

۴۴۸۶۸۵۴۰-۶۰ - داخلی ۴۰۰۲۴

حسن شیرزاد

کارشناس رشته مهندسی هوافضا

۴۴۸۶۸۵۴۰-۶۰ - داخلی ۴۰۰۲۴

وحید بدر عظیمی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

۴۴۸۶۸۵۴۰-۶۰ - داخلی ۴۰۰۲۴

 
 
 
 
 
 
 
 

آئین نامه آموزشی کارشناسی ارشد

دروس انتخابی مقطع کارشناسی رشته مهندسی مکانیک - ترم اول ۱۳۹۵

دروس انتخابی مقطع کارشناسی رشته مهندسی هوافضا - ترم اول ۱۳۹۵

انتخاب واحد برای دانشجویان مکانیک ورودی ۹۵ در ترم اول (با داشتن مدرک کارشناسی مکانیک)

دروس جبرانی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک؛ گرایش های تبدیل انرژی و طراحی کاربردی

دستورالعمل دروس جبرانی کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی هوافضا

سرفصل تحصیلات تکمیلی مکانیک جهت ورودیهای ۹۵ به بعد

سرفصل تحصیلات تکمیلی هوافضا جهت ورودیهای ۹۵ به بعد

تعداد واحدهای دکترای آموزش محور و پژوهش محور سال ۹۴ و بعد

تعداد واحدهای دکترا ازسال ۹۴ به بعد

آیین نامه دکترای پژوهش محور

آئین نامه دکترای دانشگاه آزاد

سرفصل دوره دکترای مکانیک ورودیهای ۹۴ و قبل

سرفصل دوره دکترای هوافضا ورودیهای ۹۴ و قبل

فرم انتخاب واحد
جدول دروس دوره کارشناسی رشته هوافضا
جدول دروس دوره کارشناسی رشته مکانیک-طراحی جامدات
جدول دروس دوره کارشناسی رشته مکانیک-حرارت و سیالات
جدول دروس دوره کارشناسی رشته مکانیک
سرفصل دوره کارشناسی مهندسی مکانیک طراحی جامدات
سرفصل دوره کارشناسی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات
مراحل میهمان شدن
مراحل معرفی به استاد
فرم تاریخ دفاع جهت درخواست سنوات
اطلاعیه مهم دانشجویان ارشد و دکتری
فرم پیشنهاد و تصویب دروس امتحان جامع
قابل توجه متقاضیان انتقالی و میهمانی
رشته ها و مقاطع دانشکده