گروه مهندسی هوافضا

مدیران گروه های مهندسی هوافضا:

مدیر گروه تحصیلات تکمیلی: دکتر مهدی مندعلی
مدیر گروه مقطع کارشناسی: دکتر فرشاد پازوکی